دریادار نوح

دریادار نوح

معنی

ناخدا نوح، اصطلاحی‌ست که احمد شاملو برای حضرت نوح استفاده می‌کرد.

دوره زمانی واژه

دهه 50