آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

اتوب: (اتوبوس)
واژه ی کوتاه شده ی اتوبوس مثال: منتظر اتوب وایسیم یا تا…
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و 2 میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیخدا farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیآلت کبیر farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیآلت اعظم farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیکوسه farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیپرده‌داری farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیپرده‌دری farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیفروغ فرخ‌زاد farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیابوالحسن نجفی farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیناکس farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیمالیات farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیلوتی farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیزالو farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیطاهره farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیزلزله farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیصلوات farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنینمودن farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیتلخی farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیاهل بخیه farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیگوز گره خورده farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیگیر سه‌پیچ farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیان تیلیت farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیباربی farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیلبگند farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیشیخ پشم‌الدین farahany011 سال 39 هفته پیش
واژه و معنیگاگوول farahany011 سال 39 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet