آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

نفس کش
"نَفَس کِش" در فرهنگ قداره بندان و جاهل ها به کسی است که …
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و 3 میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیگولاس کشواد09 سال 36 هفته پیش
واژه و معنیپـــ نــــه پـــ کشواد09 سال 36 هفته پیش
واژه و معنیگوشکوب کشواد09 سال 36 هفته پیش
واژه و معنیکاسب vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیمفت بری vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیکف دستی vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیگنده کس vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیکس گیجه vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیدنیا ما را به کیرش گرفته vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیدنیا را به کیر گرفتن vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیحاجی vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیدایورت کن رو تخمت vahidov09 سال 40 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300309 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300309 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیغریب کون milad.d309 سال 48 هفته پیش
واژه و معنیچاقال regoles19 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیزوم زوم manimit1009 سال 51 هفته پیش
واژه و معنیآویزون nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیفول جوات سیستم nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیمنیجه nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیمخ زدن nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیدم کسی را دیدن nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیآنتن nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیآمار گرفتن nsixsix010 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیچاییدی! nsixsix010 سال 12 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet