آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

زيقيل (Zighil)
خيلي ضايع
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و 0 میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیگولاس کشواد08 سال 5 هفته پیش
واژه و معنیپـــ نــــه پـــ کشواد08 سال 5 هفته پیش
واژه و معنیگوشکوب کشواد08 سال 5 هفته پیش
واژه و معنیکاسب vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیمفت بری vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیکف دستی vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیگنده کس vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیکس گیجه vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیدنیا ما را به کیرش گرفته vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیدنیا را به کیر گرفتن vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیحاجی vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیدایورت کن رو تخمت vahidov08 سال 9 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300308 سال 13 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300308 سال 13 هفته پیش
واژه و معنیغریب کون milad.d308 سال 18 هفته پیش
واژه و معنیچاقال regoles18 سال 18 هفته پیش
واژه و معنیزوم زوم manimit1008 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیآویزون nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیفول جوات سیستم nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیمنیجه nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیمخ زدن nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیدم کسی را دیدن nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیآنتن nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیآمار گرفتن nsixsix08 سال 34 هفته پیش
واژه و معنیچاییدی! nsixsix08 سال 34 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet