آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

مو دماغ: (موی دماغ شدن)
مزاحم، ایجاد مزاحمت کردن مداوم، مترادف زیگیل
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و 2 میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیگولاس کشواد08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیپـــ نــــه پـــ کشواد08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیگوشکوب کشواد08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیکاسب vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیمفت بری vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیکف دستی vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیگنده کس vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیکس گیجه vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیدنیا ما را به کیرش گرفته vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیدنیا را به کیر گرفتن vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیحاجی vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیدایورت کن رو تخمت vahidov08 سال 44 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300308 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300308 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیغریب کون milad.d309 سال ۱ هفته پیش
واژه و معنیچاقال regoles19 سال 2 هفته پیش
واژه و معنیزوم زوم manimit1009 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیآویزون nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیفول جوات سیستم nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیمنیجه nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیمخ زدن nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیدم کسی را دیدن nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیآنتن nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیآمار گرفتن nsixsix09 سال 17 هفته پیش
واژه و معنیچاییدی! nsixsix09 سال 17 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet