آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

ریدن به قمه
خراب کاری کردن
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و ۱ میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیگولاس کشواد07 سال 45 هفته پیش
واژه و معنیپـــ نــــه پـــ کشواد07 سال 45 هفته پیش
واژه و معنیگوشکوب کشواد07 سال 45 هفته پیش
واژه و معنیکاسب vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیمفت بری vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیکف دستی vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیگنده کس vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیکس گیجه vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیدنیا ما را به کیرش گرفته vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیدنیا را به کیر گرفتن vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیحاجی vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیدایورت کن رو تخمت vahidov07 سال 49 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300308 سال ۱ هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300308 سال ۱ هفته پیش
واژه و معنیغریب کون milad.d308 سال 5 هفته پیش
واژه و معنیچاقال regoles18 سال 6 هفته پیش
واژه و معنیزوم زوم manimit1008 سال 8 هفته پیش
واژه و معنیآویزون nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیفول جوات سیستم nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیمنیجه nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیمخ زدن nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیدم کسی را دیدن nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیآنتن nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیآمار گرفتن nsixsix08 سال 21 هفته پیش
واژه و معنیچاییدی! nsixsix08 سال 21 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet