آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

سگ پز
عبارتی که در آخر اسم اغذیه فروشهایی که کثیف و ارزان هست…
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و ۱ میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیگولاس کشواد09 سال 2 روز پیش
واژه و معنیپـــ نــــه پـــ کشواد09 سال 2 روز پیش
واژه و معنیگوشکوب کشواد09 سال 2 روز پیش
واژه و معنیکاسب vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیمفت بری vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیکف دستی vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیگنده کس vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیکس گیجه vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیدنیا ما را به کیرش گرفته vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیدنیا را به کیر گرفتن vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیحاجی vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیدایورت کن رو تخمت vahidov09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300309 سال 8 هفته پیش
واژه و معنیمونج milad300309 سال 8 هفته پیش
واژه و معنیغریب کون milad.d309 سال 12 هفته پیش
واژه و معنیچاقال regoles19 سال 13 هفته پیش
واژه و معنیزوم زوم manimit1009 سال 15 هفته پیش
واژه و معنیآویزون nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیفول جوات سیستم nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیمنیجه nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیمخ زدن nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیدم کسی را دیدن nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیآنتن nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیآمار گرفتن nsixsix09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیچاییدی! nsixsix09 سال 28 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet