آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

اوپیدیس کردن
اوپیدیس کردن یعنی صدای ضبط صوت را خیلی بلند کنند. مثال: …
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و 0 میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیدرمالی arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیقالتاق arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیکونده (در معنی زرنگ) arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیزید دزد arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیسیکیم آبدو خیاری arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیمنقل arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیتیغ ریدن arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیکس خلش ترکید arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیتخمی تخیلی arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیرم arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیدوییده arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیکیرم به تاقی arminak09 سال 28 هفته پیش
واژه و معنیکس موش چال کردن amirhfm09 سال 33 هفته پیش
واژه و معنیهاشور خوردن amirhfm09 سال 33 هفته پیش
واژه و معنیکلک و پر ریختن amirhfm09 سال 33 هفته پیش
واژه و معنیمخ گوزیدن amirhfm09 سال 33 هفته پیش
واژه و معنیهوش تطبیقی داشتن amirhfm09 سال 33 هفته پیش
واژه و معنیاحلیل کشواد09 سال 37 هفته پیش
واژه و معنییـَک کشواد09 سال 45 هفته پیش
واژه و معنیسمبل کردن admin19 سال 47 هفته پیش
واژه و معنیکور قوقو admin09 سال 47 هفته پیش
واژه و معنیعن را از گوشت‌کوبیده تشخیص ندادن کشواد09 سال 47 هفته پیش
واژه و معنیبیوهء تک‌پَر کشواد09 سال 48 هفته پیش
واژه و معنیسپوختن کشواد19 سال 48 هفته پیش
واژه و معنیسهمُ النساء کشواد09 سال 48 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet