آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

نفس کش
"نَفَس کِش" در فرهنگ قداره بندان و جاهل ها به کسی است که …
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و ۱ میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیدرمالی arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیقالتاق arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیکونده (در معنی زرنگ) arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیزید دزد arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیسیکیم آبدو خیاری arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیمنقل arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیتیغ ریدن arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیکس خلش ترکید arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیتخمی تخیلی arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیرم arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیدوییده arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیکیرم به تاقی arminak010 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیکس موش چال کردن amirhfm010 سال 46 هفته پیش
واژه و معنیهاشور خوردن amirhfm010 سال 46 هفته پیش
واژه و معنیکلک و پر ریختن amirhfm010 سال 46 هفته پیش
واژه و معنیمخ گوزیدن amirhfm010 سال 46 هفته پیش
واژه و معنیهوش تطبیقی داشتن amirhfm010 سال 46 هفته پیش
واژه و معنیاحلیل کشواد010 سال 49 هفته پیش
واژه و معنییـَک کشواد011 سال 6 هفته پیش
واژه و معنیسمبل کردن admin111 سال 7 هفته پیش
واژه و معنیکور قوقو admin011 سال 7 هفته پیش
واژه و معنیعن را از گوشت‌کوبیده تشخیص ندادن کشواد011 سال 8 هفته پیش
واژه و معنیبیوهء تک‌پَر کشواد011 سال 8 هفته پیش
واژه و معنیسپوختن کشواد111 سال 8 هفته پیش
واژه و معنیسهمُ النساء کشواد011 سال 8 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet