آگهی: ایران فون تماس با ایران

کارت تلفن مجازی، خرید آنلاین 24 ساعته
شماره تلفن دسترسی در 20 کشور دنیا
کیفیت عالی با نرخ عمده فروشی
www.IranFone.com

واژه امروز در "یعنی چی؟"

انِ مگستیم
کوچیکتیم، خیلی مخلصیم، نگونسارتیم، بیچاره‌تیم، خاک ز…
(+)همزمانی محتوا

نظرخواهی

نظر شما در رابطه با: 1) اضافه کردن امکان عکس، ویدئو و صدا و 2) محدود کردن دسترسی تالار فقط برای اعضا چیه؟
با 1 و 2 موافقم
79%
با 1 و 2 مخالفم
6%
با 1 موافقم ولی با 2 مخالفم
13%
با 1 مخالفم ولی با 2 موافقم
2%
مجموع آرا: 178

ورود کاربر

نظرات اخیر

کاربران انلاین

هم اکنون 0 کاربر و 0 میهمان انلاین هستند.

ارسال های اخیر

نوععنواننویسندهپاسخ هاLast Post
واژه و معنیدرمالی arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیقالتاق arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیکونده (در معنی زرنگ) arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیزید دزد arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیسیکیم آبدو خیاری arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیمنقل arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیتیغ ریدن arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیکس خلش ترکید arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیتخمی تخیلی arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیرم arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیدوییده arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیکیرم به تاقی arminak08 سال 37 هفته پیش
واژه و معنیکس موش چال کردن amirhfm08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیهاشور خوردن amirhfm08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیکلک و پر ریختن amirhfm08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیمخ گوزیدن amirhfm08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیهوش تطبیقی داشتن amirhfm08 سال 41 هفته پیش
واژه و معنیاحلیل کشواد08 سال 45 هفته پیش
واژه و معنییـَک کشواد09 سال ۱ هفته پیش
واژه و معنیسمبل کردن admin19 سال 3 هفته پیش
واژه و معنیکور قوقو admin09 سال 3 هفته پیش
واژه و معنیعن را از گوشت‌کوبیده تشخیص ندادن کشواد09 سال 3 هفته پیش
واژه و معنیبیوهء تک‌پَر کشواد09 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیسپوختن کشواد19 سال 4 هفته پیش
واژه و معنیسهمُ النساء کشواد09 سال 4 هفته پیش

Powered by Drupal - Design by Artinet